Wat kan CiviCRM?

CiviCRM is een krachtige, alround CRM tool die m.n. bedoeld is voor non-profits om hen te ondersteunen bij hun werk op het gebied van contact- en relatiebeheer, donaties en fundraising, Event management, ledenadministratie, dossier management en het verzenden van nieuwsbrieven.

Hieronder ziet u een korte samenvatting van de standaard functionaliteit van CiviCRM.  

Op de website CRM-Showcases staan beschrijvingen met filmpjes van door CiviCRM ondersteunde processen zoals die bij sommige van onze klanten in gebruik zijn!

wat kan civicrm

Contacten beheren

Het beheren van alle contacten van een organisatie: leden, donateurs, leveranciers, vrijwilligers, medewerkers en hoe zij zich tot elkaar en de organisatie verhouden.

Fondsenwerving

Doelgericht fondsenwerven op basis van campagnes, webpagina’s, call-to-action, online betalingen, donor-journeys en bulkmail.

Portalen

Maak uw CRM data toegankelijk voor uw medewerkers, leden of evenement deelnemers via een portaal zodat zij snel toegesneden informatie kunnen vinden of bewerken.

Evenementen

CiviCRM ondersteunt organisaties bij het managen van evenementen: communicatie, inschrijven, betalen, deelnemersoverzichten en naambadges. 

Nieuwsbrieven

Een belangrijk instrument om communicatie met de achterban te stimuleren. Modern vormgegeven, eenvoudig te gebruiken inclusief resultaten volgen.

Leden

Leden overzichtelijk gepresenteerd, inclusief betalingen, verlenging,  herinneringen en kortingen op basis van lidmaatschap.

Case Management

Case management in CiviCRM stelt u in staat om binnenkomende vragen, problemen of situaties op een standaard manier af te handelen en/of te documenteren. 

Rapportages

Gebruik een reeks van opties om rapporten, lijsten en diagrammen te maken voor verschillende doelgroepen, weergegeven op uw portaal, in CiviCRM of verzonden via e-mail.

Nog veel meer

Naast de standaard modules die je naar behoefte aan en uit kunt zetten, kun je gebruik maken van de vele extensies die gratis beschikbaar zijn.