Deze organisaties gebruiken CiviCRM

CiviCRM is nu hét centrale backofficesysteem voor onze administratie. Geautomatiseerde verwerking van nieuwe leden en lidgelden, giften, crowdfunding-campagnes, het gaat allemaal via Civi.
CiviCRM is een draaiende motor binnen onze organisatie, de transparantie is gewaarborgd en stelt ons in staat (vrij snel) in te spelen op de diverse vragen die er zijn.
CiviCRM is nu het hart van onze ledenadministratie. Het is verbonden met onze website, met een afzonderlijk leerplatform, met het boekhoudpakket en met een externe facuratiedienst.
Kritische vragen stellen, verheldering geven. Chaos wegnemen. CiviCooP levert sterke hands on support.
Het vastleggen van activiteiten van vrijwilligers en de organisatie van onze gegevens in 1 centrale database. CiviCooP is een essentiële factor geweest tijdens de implementatie.
Contacten beheer en het verzenden van mailingen. CiviCRM stelt ons in staat om actief onze achterban te benaderen.
CiviCooP heeft bij het neerzetten van de website en CiviCRM een belangrijke rol vervuld door goed te luisteren naar onze wensen en te adviseren over de aanpak.
CiviCooP verzorgt voor ons de ledenadministratie, evenementen en donateurs.