Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 40 vrijwilligers in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders.

www.zorgomboerentuinder.nl

Zorg om Boer en Tuinder

Met welk doel is de implementatie begonnen?

Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) is een landelijk werkende vrijwilligersorganisatie die mensen in de agrarische wereld bijstaat bij het vinden van oplossingen voor problemen in situaties van velerlei aard. Er is grote behoefte aan administratieve ondersteuning van de vrijwilligers en de organisatie en een uniforme vastlegging van de activiteiten van de vrijwilligers waarbij de privacy op verschillende niveaus van groot belang is. CiviCRM heeft hierin oplossingen geboden.

In een paar zinnen de aanpak en het verloop van het project​

Wij zijn samen met Betty Dolfing van CiviCooP aan het project begonnen met het schrijven van user stories, het beschrijven van wensen en situaties die binnen onze organisatie aanwezig zijn. Op basis van deze user stories is een testomgeving gecreëerd waarbinnen we geëxperimenteerd hebben en de ervaringen uiteindelijk hebben doorvertaald naar de live omgeving.

Welke rol speelt CiviCRM nu?

Inmiddels is CiviCRM volledig werkzaam in het declaratie traject van onze organisatie. We hebben nu een centraal overzicht van alle vrijwilligers en de cases die zij behandelen. De uitrol van de verslaglegging module is in volle gang en we denken nu na over het vervolg: uitbreiding van de rapportagemogelijkheden en CiviCRM verder gebruiken in de interne en externe communicatie.

Wat is het effect van CiviCooP geweest, voor tijdens of na de implementatie?

CiviCooP is een essentiële factor in de begeleiding van de implementatie. Op gepaste afstand wordt de mogelijkheid geboden te doen wat we zelf kunnen en er te zijn als we tegen onze grenzen van kennis en kunde aanlopen. De keuze in welke mate je ondersteuning wilt is voor onze organisatie erg prettig. Zonder de begeleiding en ondersteuning van CiviCooP hadden wij dit project niet kunnen implementeren