The Greens/European Free Alliance is een politieke groep in het Europees Parlement bestaande uit Groenen, Piraten en Onafhankelijke Leden van het Parlement.

Zij willen bouwen aan een maatschappij die fundamentele mensenrechten respecteert en opkomt voor een gezonde woon- en leefomgeving.

www.greens-efa.eu

Greens  – EFA

Ons hoofddoel is om onze contacten op een professionele manier te beheren, met als vooruitzicht dat we een betere binding en beter contact hebben met onze supporters en stakeholders, met bovendien de mogelijkheid om de impact van onze interactie te kunnen monitoren.

De aanpak van het project was voor 100% flexibel en klant-georienteerd. Er waren bijvoorbeeld  aanpassingen gemaakt om te voldoen aan onze specifieke behoefte, die aansloot bij de aard en de manier van werken binnen onze organisatie.

CiviCRM is de bron die onze afdelingen in staat stelt om contact te onderhouden met hun achterban en om hun nieuwe en bestaande achterban op een gesegmenteerde manier te benaderen. 

Samenwerking en kennis van zaken die zij volop deelden tijdens het project, was essentieel tijdens de ontwikkeling, het testen en de implementatie van ons project.