CiviCRM is een krachtige, alround CRM tool die m.n. bedoeld is voor non-profits om hen te ondersteunen bij hun werk op het gebied van contact- en relatiebeheer, donaties en fundraising, Event management, ledenadministratie, dossier management en het verzenden van nieuwsbrieven.

Open source

CiviCRM is open source software eigendom van, ontwikkeld en onderhouden door de gemeenschap. Open source software is computersoftware waarvan de gebruiker een licentie heeft om de broncode te bekijken. Dit laat de gebruiker toe om de software te bestuderen, wijzigen, verbeteren, verdelen of verkopen. CiviCRM is gratis te downloaden en er is geen licentie vereist.

Community

CiviCRM heeft een actieve en levendige open source gemeenschap. De ontwikkeling en het onderhoud van CiviCRM software wordt gedaan door een grote verscheidenheid van individuen, organisaties, overheden en anderen die een gevestigd belang hebben in het hebben van goed werkende software. Iedereen kan lid worden van de gemeenschap en bijdragen vanuit zijn of haar specifieke expertise: zij het door het creëren van nieuwe extensies, het uitbreiden van bestaande functionaliteit of het oplossen van bugs.
Daarnaast biedt de community (dus wij allemaal) ondersteuning in de zin van documentatie, video’s, webinars en het beantwoorden van vragen/vragen. Inclusiviteit en het delen van kennis en expertise gaan hand in hand.

CiviCooP en CiviCRM

CiviCooP is een actief lid van CiviCRM door onze bijdragen aan het creëren van extensies, het schrijven van documentatie en het organiseren van bijeenkomsten en trainingen. U kunt ons vinden op stack exchange waar we vragen beantwoorden, op chat.civicrm.org.
Erik Hommel is gekozen in de gemeenschapsraad. Jaap Jansma doet triage van de bug reports.
Als we custom development doen voor onze klanten delen we ons werk altijd met de bredere gemeenschap.

We zijn ook een samenwerkingsinitiatief gestart om caldera forms ondersteund te houden na de pensionering en we zijn op zoek naar mensen die mee willen werken of hulp nodig hebben.

Wat betekent open source voor uw organisatie?

In tegenstelling tot een closed source applicatie is er niet één leverancier waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten als het niet goed werkt. U betaalt geen licentiekosten en door de software te downloaden is deze van u, maar ook uw verantwoordelijkheid. U kunt het zelf gebruiken of u kunt een partner vragen u te helpen het te implementeren. Als er dingen zijn die niet werken in CiviCRM omwille van een bug of omdat de functionaliteit er gewoon nog niet is, dan is het aan u om te beslissen of u het wil of te aanvaarden dat het er niet is en op zoek te gaan naar een alternatief.

Dit alles vereist een andere aanpak dan je zou nemen met gesloten broncode. Bij closed source beslist de eigenaar/leverancier van de software wat er zal gebeuren. Zij garanderen dat de software die u hebt gekocht zal werken. Zij bepalen ook het tempo van een implementatie.

Bij open source heeft u controle over het tempo, het budget en de mate waarin u zelf bijdraagt of dit door een partner laat doen. Dat geeft je veel meer controle. Met die controle komt verantwoordelijkheid. Afhankelijk van je organisatie kan dat positief of negatief zijn.

Wilt u meer weten of hierover van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met Erik Brouwer (erik.brouwer@civicoop.org / 06-21565452) of Betty Dolfing (betty.dolfing@civicoop.org / 06-48477481).