Ledenbeheer

Ledenadministratie

Met CiviCRM kunnen organisaties en verenigingen hun ledenbestand op één plaats bijhouden, zodat de verschillende betrokkenen die toegang hebben tot het systeem allemaal met dezelfde informatie werken. Je kunt leden ook toegang geven om hun eigen gegevens te bewerken. Het versturen van nieuwsbrieven en mailingen aan al je leden, of groepen daarvan kun je vanuit CiviCRM doen. Deze gegevens worden automatisch vastgelegd, zodat je ook altijd kunt zien welke correspondentie er richting jouw leden is geweest. 
Het vastleggen van lidmaatschapsgelden en het innen van contributies wordt door CiviCRM ondersteund, zodat je alle gegevens en transacties in één systeem heeft.!

  • Vastleggen contactinformatie leden (NAW, e-mail etc) ongeacht het aantal contacten
  • Beheren van groepen leden
  • Nieuwsbrieven, segmentering per groep mogelijk
  • Vastleggen einddatum lidmaatschapsperiode en automatische mails
  • Verschillende typen lidmaatschap mogelijk met daarbij behorende contributie
  • Contributies registreren, monitoren en digitaal innen (iDEAL, paypal, automatische incasso) en 
  • Uitgebreide zoekfuncties
  • Rapportages van leden, contactmomenten, relaties, contributies

Wat kan CiviCRM nog meer?

Contacten

Contactbeheer

Evenement

Evenementen

Bijdragen

Fondsenwerving

Nieuwsbrief

Bulkmail

CiviCRM Algemeen

En verder ..