Contacten beheren

ContactenCiviCRM is eenvoudig te gebruiken software om overzicht te houden op je contacten. Dat kan doordat ze in groepen zijn ingedeeld of er kenmerken zijn toegewezen of hoe een contact zich verhoudt tot andere contacten. Zodra een telefoonnummer is toegevoegd of aangepast, kan iedereen dat zien en gebruiken. Je kunt ook alle correspondentie van en richting een contact inzichtelijk maken. Kortom: je spreadsheets kunnen de deur uit!

  • Vastleggen van contactgegevens in 1 database (naam, adres, woonplaats, meerdere telefoonnummers en emailadressen etc.)
  • Op kenmerken en in groepen vastleggen van contactgegevens
  • Onderlinge relaties vastleggen tussen contacten (individuen en organisaties).
  • Verzenden van (bulk-)mailingen aan contacten
  • Vastleggen van taken rondom een contact inclusief vervolgacties
  • Standaard rapportages zoals klantenlijsten, overzicht werkgevers, openstaande taken met vervaldatum
  • Persoonlijk in te richten dashboard

Wat kan CiviCRM nog meer?

Evenement

Evenementen

Ledenadministratie

Ledenbeheer

Bijdragen

Fondsenwerving

Nieuwsbrief

Bulkmail

CiviCRM Algemeen

En verder ..