Na de implementatie

SCRUM werkt goed tijdens de implementatie maar is ook een uitstekende methode voor periodieke (wekelijks, maandelijks, per kwartaal) sprints na de ingebruikname. Je kunt dan gestructureerd aandacht besteden aan de manier waarop jouw organisatie werkt aan het beheer en de ontwikkeling van jullie achterban en het systeem wat dat moet ondersteunen. Ervaringen uit de praktijk leveren input voor verbetering van de dagelijkse manier van werken, kleine en grote ergernissen kunnen worden aangepakt, nieuwe wensen en eisen uitgewerkt en bugs opgelost.

Er zijn een aantal voordelen van deze aanpak op een rijtje te zetten;

  • je hebt structurele aandacht voor de manier waarop je het beheer van je achterban laat ondersteunen;
  • de kans op incidenten en ergernissen is aanzienlijk kleiner;
  • de effectiviteit van de inzet van CiviCRM zal alsmaar groter worden;
  • het bewustzijn over de relatie tussen de doelen van jouw organisatie en de manier waarop CiviCRM die kan helpen bereiken groeit alsmaar;
  • transparante sturing op voorkomende issues, wensen en eisen;
  • er is een overzichtelijk en beheersbaar budget voor het achterban-beheer;

En mocht zich dan toch nog een incident voordoen buiten de sprints, dan zullen we bij CiviCooP altijd voorrang geven aan gebruikersorganisaties bij wie wij via deze aanpak deel mogen nemen aan de ontwikkeling van jullie CiviCRM oplossing.