Aanpak

Deze pagina's proberen een reeks van vragen te beantwoorden die je wellicht hebt over aanpak en ondersteuning door CiviCooP:

  • Wat kun je verwachten als je met CiviCooP(-ers) in zee wilt gaan om CiviCRM te implementeren voor mijn organisatie?
  • Hoe pakken zij dat aan?
  • Wat betekent dat voor onze organisatie qua investering in tijd en geld?
  • En als we CiviCRM eenmaal in gebruik hebben genomen, is er dan verdere ondersteuning vanuit een helpdesk mogelijk?

Onze Scrum-achtige aanpak

De methodiek waar we onze manier van werken op baseren heet SCRUM en die hebben we hier voor je samengevat.

Ondersteuning na ingebruikname met periodieke sprints en onze supportdesk

Zodra je het nieuwe systeem in gebruik neemt, begint het eigenlijk pas. Sommige gebruikersorganisaties beginnen met een klein deel van CiviCRM, want dat kan al snel, en willen daarna het gebruik uitbreiden en verder ontwikkelen. Andere organisaties gaan live met een big bang en vervangen één of meerdere andere systemen tegelijkertijd door CiviCRM. En op beide mogelijkheden zijn vele varianten denkbaar.

Daarom hebben we, gebaseerd op ervaring, bedacht dat we onze ondersteuning na de ingebruikname moeten structureren. Een suppordesk is daarbij belangrijk omdat je daar incidenten of korte vragen tijdens kantooruren beantwoord kan krijgen. Dan kun je dus snel weer verder. Maar eigenlijk zou je willen dat incidenten zich zo min mogelijk voor doen. Dat kan ook. Hoe dat kan, beschijven we hier!